Büyük Bitcoin Reseti

Bu bölümde piyasalardaki çöküşün sebeplerine bakıyoruz. Şimdiden tarihteki yerini Büyük Bitcoin Reseti veya Büyük Kaldıraç Sıfırlaması isimleriyle aldı bile. Bizi nelerin bekleyebileceği ve bu düşüşten çıkarabileceğimiz dersler üzerinde duruyoruz.

//

Bitcoin VS Modern Makroekonomik Teoriler

Bu bölümde enflasyondan girip, zaman tercihlerimizin nasıl kontrol altında tutulduğundan ve tüm bunların üzerine kurulan makroekonominin, parasal tercihlerimiz üzerindeki etkisinden bahsediyoruz. Bitcoin'in vadettiği çözümler üstünde adım adım yoğunlaşıp; sistemin nasıl yozlaştığını inceliyoruz.

//